Επισκέψεις


22
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


22
Unique
Visitors

Η Γιώτα Καΐκα-Μαντανίκα γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Comments are closed.