Καιρός

Η χορωδία απέσπασε ένα δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότημα

Comments are closed.