Καιρός

Κ. Φιλιππάτου, Λ. Γερονίκου και Ν. Αναστασόπουλος με τον Πρόεδρο της χορωδίας της Τρίπολης

Comments are closed.