Καιρός

Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και πρέπει να επιλέξει

Comments are closed.