Επισκέψεις


11
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


11
Unique
Visitors

Οι πρώτες τεκμηριωμένες πηγές που αναφέρουν τη χρήση της μάσκας στη Βενετία είναι του 13ο αι.

Comments are closed.