Καιρός

Άρεσε πολύ αλλά παραλίγο να ξεπουπουλιαστεί το πουλερικό (Ε. Σκώκου)

Comments are closed.