Καιρός

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Comments are closed.