Καιρός

Η Πάτρα πριν μισό αιώνα, με το φακό του Μ. Δωρή

Comments are closed.