Επισκέψεις


23
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


23
Unique
Visitors

Η επίσκεψη-ξενάγηση θα γίνει με τη βοήθεια του Βασίλη Παππά καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΑΕΙ Πατρών

Comments are closed.