Καιρός

Η Πάτρα πριν μισό αιώνα, με τον φακό του Μ. Δωρή

Comments are closed.