Καιρός

Κωστής Παλαμάς (1859-1943)

Comments are closed.