Καιρός

Διαβάζω.. ανοίγω ένα παράθυρο στον κόσμο..

Comments are closed.