Καιρός

Άνθρωπος στο παγκάκι (μετανάστης), ορείχαλκος 2013

Comments are closed.