Καιρός

Η Αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.) ιδρύθηκε το 1989

Comments are closed.