Καιρός

Η ομάδα αίματος ΑΒ+ είναι πανδέκτης και η Ο- πανδότης

Comments are closed.