Καιρός

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει οργανώσει παράλληλα και αυτή αιμοδοσία για την κάλυψη των αναγκών

Comments are closed.