Καιρός

Σήμερα βάζουμε πλάτη εμείς, αύριο μπορεί να χρειαστεί να βάλουν κάποιοι άλλοι για μας …

Comments are closed.