Καιρός

Βγαίνουμε από το σπίτι μόνο για να βοηθήσουμε το συνάνθρωπό μας

Comments are closed.