Καιρός

Ο καλλιτέχνης ενώ παρουσιάζει τις μορφές

Comments are closed.