Καιρός

Η Ανάσταση, El Greco (1597) Μουσείο Πράδο Μαδρίτη

Comments are closed.