Καιρός

Η Ανάσταση, Κωνσταντίνος Παρθένης (1917) Εθνική Πινακοθήκη

Comments are closed.