Καιρός

Ιακωβίδης Γεώργιος, Άνοιξη (1927)

Comments are closed.