Καιρός

Κώστας Καρυωτάκης (Τρίπολη 1896 – Πρέβεζα 1928)

Comments are closed.