Καιρός

Sandro Botticelli, La Primavera (1478) Πινακοθήκη Ουφίτσι στη Φλωρεντία

Comments are closed.