Καιρός

Μ. Τριανταφυλλίδης, Δ. Μπουρουλίτη, Χ. Κωστοπούλου, Damian Dame και Π. Δημητρίου με τον υποψήφιο Δήμαρχο Πάτρας Γ. Δημαρά

Comments are closed.