Καιρός

Ελσίνκι Φινλανδίας (Α. Σπηλιώτη)

Comments are closed.