Καιρός

Ενα γλυπτό (έργο αγνώστου) σε παραλία της Βαλτικής (Χ. Προύσαλη)

Comments are closed.