Καιρός

Ο Bruno Zanin στο ρόλο του Τίτα στην ταινία του Φελλίνι Aamarcord (1973)

Comments are closed.