Καιρός

Καβαλάρης, κάρβουνο σε χαρτί ingres 32,5×25 εκ. (ζωγραφικό σχόλιο για τον ΑΣΧΗΜΑΝΘΡΩΠΟ)

Comments are closed.