Καιρός

Ζωγραφικό σχόλιο του Παναγιώτη Καρώνη από το βιβλίο (κάρβουνο σε χαρτί)

Comments are closed.