Καιρός

Τα παιδιά δούλεψαν με χαρτόνια, κόλλες, μπογιές, μολύβια, καρφίτσες, συνδετήρες, πλαστελίνες κ.α

Comments are closed.