Καιρός

Χαρακτηριστική φωτογραφία της δεκαετίας του 1960

Comments are closed.