Καιρός

Ο ζωγράφος Χάρης Βελαώρας με επισκέπτες της έκθεσης

Comments are closed.