Καιρός

Λουκάς Γεωργίου και Ελένη Δημοπούλου από τη Κοινο_Τοπία παραδίδουν το ψήφισμα στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη

Comments are closed.