Καιρός

Ολοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι, όλοι αλληλέγγυοι

Comments are closed.