Καιρός

Οι Μούσες χορεύουν με τον Απόλλωνα. Baldassarre Peruzzi, 16ος αιώνας

Comments are closed.