Καιρός

Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς Καλαντζοπούλου, Γκοτσόπουλος, Σακελλαροπούλου και Κάπαρης στην απαγγελία

Comments are closed.