Καιρός

Βυζαντινό μοναστήρι με φόντο την λίμνη Οχρίδα

Comments are closed.