Καιρός

Οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού που συμμετείχαν φάνηκαν καλά ενημερωμένοι πάνω στη θεματική του εργαστηρίου

Comments are closed.