Καιρός

Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς Ε.Τζόλα, Κ.Θεοφιλάτου, Ν.Αναστασόπουλος, Μ.Μπιλίρη, Λ.Γερονίκου, Χ.Μαυροπούλου

Comments are closed.