Καιρός

Ενίσχυση των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την καινοτομία και την απασχόληση των ανέργων