Καιρός

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να είναι αντίδοτο στην κρίση_