Καιρός

Παναγία Κουμπελίδικη, μια από τις πολλές βυζαντινές εκκλησιές της Καστοριάς (φωτ. Μαρτίνη Βάσω)

Comments are closed.