Καιρός

Στη σκάλα του Βραδέτου Λαμπροπούλου, Τσατσούρη, Ρόδη, Φάκος (φωτ. Σπηλιώτης Ανδρέας)

Comments are closed.