Καιρός

Θέλεις θέριζε και δένε, θέλεις δένε και κουβάλα (Λεύκωμα ΣΠΑΤΑ)

Comments are closed.