Καιρός

Η μάσκα όμως δεν είναι μόνο αντικείμενο. Η μάσκα είναι έννοια.

Comments are closed.