Καιρός

Ο πρώτος ανάποδος πόντος εμφανίζεται στα μέσα του 16ου αιώνα σε κόκκινες, μεταξωτές κάλτσες της Eleanora de Tolerdo

Comments are closed.