Καιρός

Στα μέσα του 19ου αιώνα το πλέξιμο εμφανίζεται ως χόμπι

Comments are closed.