Καιρός

(από αρ.) Το ζεύγος Κάπαρη, Παπαγιάννη και ο Δ. Γερολυμάτος

Comments are closed.