Καιρός

Δύο έργα του Παπαγιάννη φιλοξενούνται μπροστά από το κτίριο Α΄ (πρυτανείας) του Πανεπιστημίου Πάτρας

Comments are closed.